Quote of the Day

"ผมก็อยากเห็นกฎหมายคอมพิวเตอร์นี่ มีการมารับฟังความคิดเห็นของคนที่ไม่เห็นด้วย อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องการบิดเบือน อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องการเมือง แต่ให้มองว่าข้อห่วงใยของคนที่คัดค้านจำนวนมากซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขามีต่อปัญหาว่าจะมีการใช้อำนาจรัฐเกินขอบเขตหรือไม่ จะแก้ไขกันอย่างไร"

"มันไม่ตลกเหรอ ในขณะที่รัฐบอกว่าคนอื่นเข้าใจกฎหมายไม่ดีพอ บิดเบือนข้อมูล แต่วันนี้คนที่พิจารณาผ่านร่างกฎหมายยังมานั่งอ่านนิยาม "ข้อมูลคอมพิวเตอร์" แบบออกเสียงในที่ประชุมให้ฟังกันแบบเด็กๆเพื่อทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรอยู่เลย แล้ว 168 เสียงที่ไม่มีใครเลือกมา ก็ลงชื่อผ่านร่าง โดยไม่สนใจ 360,000 เสียง #พรบคอม"
พูนสุข พูนสุขเจริญ
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
"ไม่อยากให้มองว่าคนรวยทำอะไรก็ได้ ทุกคนมีสิทธิมีเสียงเท่ากัน เลือกตั้งก็ได้ 1 คะแนนเท่ากัน เราต้องกลับมาตระหนักถึงผลกระทบถ้าหากวันใดวันหนึ่งเรามีลูกหลาน เราอยากให้ลูกหลานของเราอยู่ในสังคมแบบใด สังคมที่มีแต่ความช่วยเหลือกันหรือสังคมที่อยู่แบบตัวใครตัวมัน"
 

"ปัจเจกชนที่เสื่อมทราม น่าหวาดกลัว เพราะขาดสติ ขาดความยั้งคิด ไม่รู้ผิด ไม่รู้ชอบ อาจพอพบเห็นได้ในสังคมที่ยังดี แต่สังคมจะเสื่อมทราม และน่าสะพรึงกลัวทันที ถ้ากฎหมายไม่ทำงาน และปัจเจกชนน้อยนิดที่เสื่อมทรามนั้นมีอภิสิทธิ์ได้ลอยนวล"

สาวตรี สุขศรี
นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559