Quote of the Day

"โลกเขาเป็นยังไง อย่าไปคิดเอาเอง วันนี้เราอยู่กับกฏหมายโลกเขาหรือเปล่า กฏหมายระหว่างประเทศเขามีไหม สิทธิมนุษยชนเขามีไหม เขายกเลิกกฏหมายประหารชีวิตไปกี่ประเทศแล้ว"

"ถ้าการทำประชามตินั้น ไม่สามารถที่จะมีการรณรงค์หรือไม่สามารถที่จะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี เราก็ยากที่เรียกได้ว่าการกระทำเช่นนั้นมันมีลักษณะเป็นประชามติ"

"ผมไม่ออก ผมเป็นคนกำหนดกติกาของผม เขาไม่ได้มาแบบผม บ้านเมืองเขาไม่ได้มีปัญหาแบบบ้านเรา ไม่รับผิดชอบกันเลยหรอ ทุกคนไม่รับผิดชอบอะไรกันเลย ร่วมกับผมไม่มีเลยหรอ"

"น้ำนี่บังคับมากไม่ได้นะครับ น้ำรู้ใจตนเองว่าต้องไปจากที่สูงไปที่ต่ำ ไม่ใช่จากสูงไปที่สูงกว่า ถ้าไม่มีที่ต่ำกว่าที่จะไป ก็ไปไม่ได้ครับ"