Quote of the Day

“วันนี้ผมไม่สนใจเลยและก็ไม่ห่วงด้วยว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไร จะผ่านหรือไม่ผ่าน ผมไม่ได้สนใจเลย เพราะผมเชื่อมั่นว่าไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตาม ขบวนของประชาชนที่เริ่มค่อยๆ แข็งแรงขึ้น Soft Power ที่ค่อยๆ ปีนขึ้นมา หยุดไม่อยู่แล้ว”
 

“บรรยากาศตอนนี้คือความมืดดำ ไม่รู้อะไรเลย ซึ่งจะมีผลต่อความชอบธรรมและความยั่งยืนของร่างรัฐธรรมนูญนี้ การทำประชามติที่ดีคือ ต้องเป็นธรรม รู้ว่าทางเลือกมีอะไรบ้าง ต้องมีเสรีภาพ ประธาน กกต.อาจทำให้เกิดเสรีภาพในคูหาได้ แต่กระบวนการก่อนลงประชามติประชาชนจะมีสิทธิพูดได้มากแค่ไหน หากจะให้เป็นประชามติที่สมบูรณ์ต้องให้สองข้างแสดงความเห็นตามสมควร”

"เนื้อเพลงดังกล่าวไม่มีการชี้นำหรือเหยียดคนภาคใดภาคหนึ่ง ตามที่มีการกล่าวหา ขอร้องอย่านำประเด็นเล็กประเด็นน้อยมาจับผิดกระบวนการการทำประชามติ  เพราะเป้าหมายเราต้องการให้ประชาชนออกใช้สิทธิโดยไม่มีการชี้นำ ทุกคนมีเสรีภาพ ออกมาแสดงความคิดเห็นได้ภายใต้กรอบกฎหมาย” 

"จุดยืนของประชาชนกับผู้มีอำนาจหรือเผด็จการแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะเผด็จการใช้ชัยชนะสร้างความชอบธรรม แต่ประชาชนใช้ความชอบธรรมสร้างชัยชนะ ดังนั้น ชัยชนะของประชาชนต้องอยู่บนความชอบธรรมเสมอ เราเห็นว่า 7 สิงหาคมคือโอกาสที่ความชอบธรรมจะชนะได้ เราจึงพร้อมจะอดทนและรอคอย ขอให้รัฐบาลใช้ความอดทน และให้ทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยความชอบธรรมเช่นกัน"

“ไม่ได้บอกว่า [การล้อเลียน] ไม่มีปัญหา การล้อที่ทำให้อีกฝั่งไม่สบายใจมันเป็นเรื่องมารยาท แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าเป็น Cyberbullying”