Quote of the Day

"เป็นการปะทะกันระหว่าง นักรบที่ถือปืน กับ นักรบไซเบอร์ที่ถือ Smart Phone"

"เขาขู่จะใช้ ม.44 ห้ามค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ว่าเราสร้างความแตกแยก ... จะเป็นไปได้ยังไงล่ะ พวกเรานี่รักกันมากกว่าเดิมอีก"

"จะเอาผมไปปรับทัศนคติอีกกี่ครั้งผมก็ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้"